Rekreačné poukazy v APLEND

Podporte aj VY domáci cestovný ruch formou využitia rekreačných poukazov. 

Čo sú rekreačné poukazy?

Pokiaľ očakávate, že Vám dá zamestnávateľ do ruky akúsi tlačenú formu „darčekového poukazu“ so slovami: „Nech sa páči, toto je tvoj rekreačný poukaz.“, mýlite sa. Predpokladom pre získanie rekreačného poukazu je žiadosť zamestnanca adresovaná zamestnávateľovi. 
Pod pojmom rekreačný poukaz sa myslí finančný príspevok zo strany zamestnávateľa, ktorý je možné využiť na pobyty v rámci územia Slovenska. Zamestnávateľ je povinný preplatiť Vám ročne maximálne 275 €.

Samozrejme, aj tieto pobyty musia spĺňať určité kritériá. Vaša slovenská dovolenka musí mať dĺžku minimálne dve noci a maximána výška príspevku zo strany zamestnávateľa je spomenutých 275€. Príspevok si nemusíte vyčerpať behom jedného pobytu! V praxi to znamená, že si môžete nakombinovať „sériu výletov po Slovensku“, pričom zamestnávateľ Vám ich bude „preplácať" dovtedy, kým si nevyčerpáte svoj ročný limit 275€. 

Kto má nárok na rekreačné poukazy?

Spoločnosti zamestnávajúce viac ako 49 zamestnancov majú štátom nariadené prideľovať rekreačné príspevky tým zamestnancom, ktorí pracujú v danej firme nepretržite aspoň 24 mesiacov. Spoločnosti zamestnávajúce maximálne 49 zamestnancov sa môžu samé rozhodnúť, či budú alebo nebudú podporovať myšlienku rozvoja cestovného ruchu. 

Kde je možné rekreačné poukazy využiť?

Rekreačné poukazy je možné využiť len u stanovených poskytovateľov služieb na území Slovenskej republiky. Rekreačný príplatok sa navyše vzťahuje aj na pobyty so stravou (raňajkami/polpenziou/plnou penziou). No a čo by to bola za dovolenka, keby ste na nej boli sami? Na „rekreačný pobyt“ môžete so sebou zobrať aj tých rodinných príslušníkov, ktorí s Vami žijú v jednej domácnosti! Zákon dokonca povoľuje „presunúť“ príspevok na Vaše dieťa a poslať ho počas leta na tábor! Vaša ratolesť ale musí navštevovať základnú školu, prípadne prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia.

Aké formy úhrady podporuje zamestnávateľ a aké ubytovateľ?

Ako prvé považujeme za potrebné povedať, že zamestnanec by si mal o rekreačný príspevok požiadať. Zamestnávateľ buď „nabije“ čipovú kartu „kreditom“ a rekreačný poukaz nadobudne formu elektronického poukazu. Od ubytovacieho zariadenia si taktiež vyžiadajte faktúru, ktorú predložíte svojmu zamestnávateľovi ako daňový doklad. Túto faktúru uhradíte priamo u ubytovateľa nabitou" čipovou kartou. Pokiaľ plánujete využiť elektronický poukaz, odporúčame vopred si zistiť, či Vami zvolený ubytovateľ disponuje terminálom pre platby čipovou kartou. V opačnom prípade je postup taktiež celkom jednoduchý. Rezervujete si pobyt, pred platením požiadate ubytovacie zariadenie o vystavenie faktúry, následne uhradíte plnú sumu pobytu a najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu prinesiete faktúru svojmu zamestnávateľovi, ktorý Vám zahrnie rekreačný príspevok do najbližšej výplaty. Faktúru za pobyt Vám môže vystaviť právnická osoba aj živnostník. Skutočne veľmi dôležité je žiadať o vystavenie faktúry pred platením pobytu. Pokiaľ uhradíte dovolenku či už v hotovosti alebo kartou a ubytovateľ Vám vystaví pokladničný blok, nie je možné dodatočne vystaviť faktúru!

Aké údaje musí obsahovať daňový doklad, aby ste si mohli uplatniť príspevok na pobyt?

Pokiaľ máte v pláne predložiť zamestnávateľovi faktúru za pobyt, na tejto faktúre musí byť uvedené Vaše celé meno, adresa trvalého pobytu, dátum pobytumiesto pobytu. Bez spomenutých informácií by faktúra nebola platným daňovým dokladom. Zamestnávateľ od Vás môže žiadať uviesť na faktúru aj všetkých „spoluvýletníkov“ (prípad pobytu s rodinnými príslušníkmi) a obsah ubytovacieho „balíčka“ (ubytovanie, strava, wellness, ...). 

 

Rekreačné poukazy v APLEND

Vysoké Tatry sú jednou z najobľúbenejších destinácií Slovákov počas ich „domácich“ dovoleniek. APLEND Vás veľmi rád privíta v TOP lokalitách ako je Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý a Nový Smokovec alebo Veľký Slavkov. Stačí si už len vybrať! yes

 

rezervovať