Rekreačné poukazy v APLEND

   Asi ste už zaregistrovali, že sa slovenská vláda rozhodla od 01.01.2019 podporiť domáci cestovný ruch formou rekreačných poukazov. Čo vlastne rekreačné poukazy sú, aké sú princípy ich používania, kde ich môžete využiť a aké sú formy úhrady Vám prehľadne sumarizujeme v našom najnovšom blogu! 

Čo sú rekreačné poukazy?

Pokiaľ očakávate, že Vám dá zamestnávateľ do ruky akúsi tlačenú formu „darčekového poukazu“ so slovami: „Nech sa páči, toto je tvoj rekreačný poukaz.“, mýlite sa. Pod pojmom rekreačný poukaz sa myslí finančný príspevok zo strany zamestnávateľa, ktorý je možné využiť na pobyty v rámci územia Slovenska. Zamestnávateľ je povinný preplatiť Vám ročne maximálne 275€.

Samozrejme, aj tieto pobyty musia spĺňať určité kritériá. Vaša slovenská dovolenka musí mať dĺžku minimálne dve noci a maximána výška príspevku zo strany zamestnávateľa je spomenutých 275€. Príspevok si nemusíte vyčerpať behom jedného pobytu! V praxi to znamená, že si môžete nakombinovať „sériu výletov po Slovensku“, pričom zamestnávateľ Vám ich bude „preplácať" dovtedy, kým si nevyčerpáte svoj ročný limit 275€. 

 

Kto má nárok na rekreačné poukazy?

Spoločnosti zamestnávajúce 50 a viac zamestnancov majú štátom nariadené prideľovať rekreačné príspevky tým zamestnancom, ktoré pracujú v danej firme nepretržite aspoň 24 mesiacov. Spoločnosti zamestnávajúce maximálne 49 zamestnancov sa môžu samé rozhodnúť, či budú alebo nebudú podporovať myšlienku rozvoja cestovného ruchu. Inými slovami, týmto firmám zákon neprikazuje prideľovať rekreačné poukazy svojim zamestnanom, ale môžu sa do projektu dobrovoľne zapojiť a prispievať na pobyty členov pracovného tímu.

Kde je možné rekreačné poukazy využiť?

Rekreačné poukazy je spravidla možné využiť v ľubovoľnom ubytovacom zariadení na Slovensku. Rekreačný príplatok sa navyše vzťahuje aj na pobyty so stravou (raňajkami/polpenziou/plnou penziou). No a čo by to bola za dovolenka, keby ste na nej boli sami? Na „rekreačný pobyt“ môžete so sebou zobrať aj tých rodinných príslušníkov, ktorí s Vami žijú v jednej domácnosti! Zákon dokonca povoľuje „presunúť“ príspevok na Vaše dieťa a poslať ho počas leta na tábor! Vaša ratolesť ale musí navštevovať základnú školu, prípadne prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia.

Aké formy úhrady podporuje zamestnávateľ a aké ubytovateľ?

Ako prvé považujeme za potrebné povedať, že zamestnanec by si mal o rekreačný príspevok požiadať. Zamestnávateľ buď „nabije“ čipovú kartu „kreditom“ a rekreačný poukaz nadobudne formu elektronického poukazu. Od ubytovacieho zariadenia si taktuež vyžiadajte faktúru, ktorú predložíte svojmu zamestnávateľovi ako daňový doklad. Túto faktúru uhradíte priamo u ubytovateľa nabitou" čipovou kartou. Pokiaľ plánujete využiť elektronický poukaz, odporúčame vopred si zistiť, či Vami zvolený ubytovateľ disponuje terminálom pre platby čipovou kartou. V opačnom prípade je postup taktiež celkom jednoduchý. Rezervujete si pobyt, pred platením požiadate ubytovacie zariadenie o vystavenie faktúry, následne uhradíte plnú sumu pobytu a najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu prinesiete faktúru svojmu zamestnávateľovi, ktorý Vám zahrnie rekreačný príspevok do najbližšej výplaty. Faktúru za pobyt Vám môže vystaviť právnická osoba aj živnostník. Skutočne veľmi dôležité je žiadať o vystavenie faktúry pred platením pobytu. Pokiaľ uhradíte dovolenku či už v hotovosti alebo kartou a ubytovateľ Vám vystaví pokladničný blok, nie je možné dodatočne vystaviť faktúru!

Aké údaje musí obsahovať daňový doklad, aby ste si mohli uplatniť príspevok na pobyt?

Pokiaľ máte v pláne predložiť zamestnávateľovi faktúru za pobyt, na tejto faktúre musí byť uvedené Vaše celé meno, adresa trvalého pobytu, dátum pobytumiesto pobytu. Bez spomenutých informácií by faktúra nebola platným daňovým dokladom. Zamestnávateľ od Vás môže žiadať uviesť na faktúru aj všetkých „spoluvýletníkov“ (prípad pobytu s rodinnými príslušníkmi) a obsah ubytovacieho „balíčka“ (ubytovanie, strava, wellness, ...). 

 

Rekreačné poukazy v APLEND

Vysoké Tatry sú jednou z najobľúbenejších destinácií Slovákov počas ich „domácich“ dovoleniek. APLEND Vás veľmi rád privíta v TOP lokalitách ako je Veľká Lomnica, Tatranská Lomnica, Starý a Nový Smokovec alebo Veľký Slavkov. K dispozícii je Vám skutočne široká škála typov ubytovania. Vybrať si môžete všetko od menších štúdií, cez apartmány až po dovolenkové chatky či domčeky! K dnešnému dňu APLEND prevádzkuje 5 úžasných rezortov! APLEND spolupracuje v prípade elektronických poukážok so spoločnosťou Callio. Každému klientovi, ktorý nás požiada, samozrejme veľmi radi vystavíme pred platbou faktúru a zabezpečíme tak jednoduché využitie rekreačného príspevku aj pre hostí, ktorí nedisponujú čipovou kartou. Tešíme sa na Vaše rekreačné pobyty s APLEND!

rezervovať