APLEND nehnuteľnosti za POLOVICU!

    Nedávno spoločnosť APLEND spustila do prevádzky novú stránku značky APLEND Property. Značka sa zameriava na predaj a investovanie do dovolenkových nehnuteľností. Vlastniť nehnuteľnosť nestačí, zarábajte na nej! Prinášame Vám rozhovor s naším projektovým manažérom, ktorý Vám ozrejmí všetky výhody spojené s investovaním prostredníctvom APLEND Property.

Aké sú výhody investovania do nehnuteľnosti ako takej?

    Hodnota nehnuteľností ako aj pozemkov neustále stúpa. To znamená, že pokiaľ by ste sa dneska rozhodli investovať a kúpiť povedzme chatku pod Tatrami, o 5-10 rokov môže byť jej predajná cena oveľa vyššia a Vy na predaji takejto chatky zarobíte. Ďalšou výhodou je, že kúpená  nehnuteľnosť je na Vás napísaná v katastri nehnuteľností. Tento fakt Vám môže pomôcť napríklad pri požičiavaní peňazí z banky.

Aký je rozdiel medzi investovaním do klasickej a dovolenkovej nehnuteľnosti?

    Pokiaľ ste sa rozhodli investovať do klasickej nehnuteľnosti za účelom súkromného využívania, nehnuteľnosť Vám nielen neprináša žiadne pravidelné výnosy, ale znášate aj výdaje na energie a údržbu. Ak by ste sa rozhodli počas svojej neprítomnosti nehnuteľnosť prenajímať povedzme „dovolenkárom“, znášate tie isté výdaje „ponížené“ o zisk z prenájmu. V tomto prípade však musíte myslieť na fakt, že svoju nehnuteľnosti potrebujete marketingovo propagovať alebo sa deliť o zisk s treťou stranou (zľavové / ubytovacie portály).

Aké výhody ponúka značka APLEND Property?

    Benefity investovania do dovolenkových zariadení APLEND Property sa odvíjajú v závislosti od zvoleného typu financovania. Zákazníkom ponúkame klasický, rekreačný a profesionálny typ investície. Uvedomujeme si však, že potenciálni klienti nemusia mať vždy k dispozícii finančné prostriedky rovné kúpnej cene nehnuteľnosti. Pre takéto prípady sme vytvorili aj špeciálny akciový typ financovania.

Mohli by ste opísať jednotlivé typy financovania nehnuteľností?

Veľmi rád.
    Klasická investícia je akousi základnou investíciou, pri ktorej má klient na výber, či objekt kupuje so zámienkou súkromného bývania, alebo chce nehnuteľnosť počas svojej neprítomnosti obsadzovať. Pokiaľ klient chce, aby spoločnosť APLEND obsadzovala jeho zariadenie, garantujeme majiteľovi 30% z celkového príjmu prenájmov jeho nehnuteľnosti. Zároveň znášame výdaje spojené s energiami a údržbou počas pobytov hostí APLEND. Vlastník nehnuteľnosti však môže prenajímať svoju nehnuteľnosť aj sám. V takom prípade ale negarantujeme žiaden finančný výnos ani nehradíme režijné náklady spojené s jeho objektom.

    Rekreačná investícia je typom financovania, ktorý spája vlastné využívanie nehnuteľnosti s pravidelným finančným výnosom. Pri tomto type investície klient ponecháva nehnuteľnosť v systéme APLEND po dobu minimálne 4 rokov. Počas týchto 4 rokov hradí spoločnosť APLEND všetky výdaje spojené s energiami, údržbou, rekonštrukciou objektu a navyše zabezpečuje marketing predaja. Výdaje sú hradené aj počas pobytu majiteľov. Po dobu 4 rokov garantuje spoločnosť APLEND majiteľovi nehnuteľnosti finančný výnos vo výške 3,5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Finančný výnos je garantovaný bez ohľadu na to, či bola nehnuteľnosť plne vyťažená alebo boli dni, počas ktorých v objekte neboli žiadni hostia APLEND. Objekt je svojmu vlastníkovi k dispozícii po dobu 2 týždňov počas mimosezóny a 1 týždňa počas hlavnej sezóny. APLEND ponúka v tomto prípade klientom nejeden významný benefit. Počas troch týždňov, ktoré sú vlastníkovi nehnuteľnosti k dispozícii, môže majiteľ využiť pobyt nielen v svojom objekte, ale aj v ľubovoľnom inom objekte APLEND úplne zadarmo. Na pobyty mimo obdobia vlastného využívania si klient môže navyše uplatniť zľavu vo výške 20%. Klient je po celý rok chápaný aj ako hosť spoločnosti APLEND, preto môže využívať všetky benefity a zľavy, ktoré APLEND ponúka ubytovaným hosťom.

    Profesionálna investícia je v podstate veľmi podobná rekreačnej investícii. Pri profesionálnom type financovania sa však uvažuje tak, že klient nekupuje nehnuteľnosť za účelom vlastného využívania. Preto klientovi v tomto prípade nie je k dispozícii čas pre „vlastný pobyt“. Na oplátku však spoločnosť APLEND garantuje finančný zisk rovný 4% z kúpnej ceny nehnuteľnosti po dobu 4 rokov. Aj v tomto prípade znášame všetky výdaje spojené s prevádzkou, údržbou a marketingom objektu. V prípade záujmu sú klientovi celoročne k dispozícii všetky objekty APLEND so zľavou 20% z pultovej ceny. Taktiež si môže užívať všetky benefity a zľavy platné pre ubytovaných hostí.

Spomínali ste akciový typ financovania. V čom sa líši od spomenutých typov investícií?

    Akciová ponuka je vhodná pre klientov, ktorí veria investovaniu do rekreačných nehnuteľností, no nedisponujú financiami pokrývajúcimi celú predajnú sumu nehnuteľnosti. Využitím akcie má klient možnosť zakúpenia nehnuteľnosti so zľavou až 50%. Podmienkou využitia tejto akcie je ponechanie zakúpenej nehnuteľnosti v systéme APLEND po dobu 10 rokov. Počas tejto doby nie je majiteľovi objektu vyplácaný finančný výnos. Každý rok má však vlastník možnosť využiť zakúpenú nehnuteľnosť pre vlastné účely po dobu 1 týždňa v hlavnej sezóne a 1 týždňa počas mimosezóny. V rámci týchto 2 týždňov si klient opäť môže uplatniť nárok na bezplatné ubytovanie v ľubovoľnom inom zariadení APLEND aj s využitím benefitov ubytovaných hostí.

rezervovať