Aktuálne opatrenia v našich zariadeniach

 

 

 

Milí hostia, 

na základe poslednej vyhlášky ÚVZ SR č. 306 sa tešíme, že môžeme mať pre Vás otvorené brány našich ubytovacích zariadení.

Uvedomujeme si vážnosť aktuálnej situácie na Slovensku a urobíme maximum aby ste sa u nás cítili bezpečne. Našou prioritou je chrániť Vás, našich hostí, a zároveň našich zamestnancov. 

Vyhlášky č. 306 určuje podmienky za ktorých môžu ubytovacie zariadenia otvoriť a to:

 • poskytovať služby výlučne osobám, ktoré sú schopné sa navyše k stanovenému režimu OP preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo nazálnym antigénovým testom, vykonaným priamo v predmetnej prevádzke pred procesom ubytovania; povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do šiestich rokov veku,

AG Test bude možné zakúpiť na recepcii zariadenia a to za cenu 3,60 EUR. 

pozn:

(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

(3) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

S radosťou Vám oznamujeme, že otvárame aj interiéry našich reštaurácii. Denne bude pre Vás otvorené:

 • Koliba Kamzík, Starý Smokovec
 • Olívia Restaurant, Nový Smokovec
 • Olívia Restaurant, Tatranská Lomnica
 • Salaš Slavkov, Veľký Slavkov

Rovnako tak pre ubytovaných hostí budú otvorené wellness priestory a to v zariadeniach:

 • Tatry Holiday Resort, Veľký Slavkov
 • Hotel Kukučka, Tatranská Lomnica

Aktualizácia 09.12.2021

Milí hostia, 

na základe poslednej vyhlášky ÚVZ SR č. 290 sa tešíme, že môžeme pre Vás otvoriť brány našich ubytovacích zariadení a to od 25.12.2021. Veľmi sa tešíme, že Vás budeme môcť opäť privítať v našich apartmánoch a hoteloch. 

Uvedomujeme si vážnosť aktuálnej situácie na Slovensku a urobíme maximum aby ste sa u nás cítili bezpečne. Našou prioritou je chrániť Vás, našich hostí, a zároveň našich zamestnancov. 

Vyhlášky č. 290 určuje podmienky za ktorých môžu ubytovacie zariadenia otvoriť a to:

 • poskytovať služby výlučne osobám, ktoré sú schopné sa navyše k stanovenému režimu OP preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo nazálnym antigénovým testom, vykonaným priamo v predmetnej prevádzke pred procesom ubytovania 

AG Test bude možné zakúpiť na recepcii zariadenia a to za cenu 3,60 EUR. 

pozn:

(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

(3) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

S radosťou Vám oznamujeme, že otvárame aj interiéry našich reštaurácii. Denne bude pre Vás otvorené:

 • Koliba Kamzík, Starý Smokovec
 • Olívia Restaurant, Nový Smokovec
 • Olívia Restaurant, Tatranská Lomnica
 • Salaš Slavkov, Veľký Slavkov

Rovnako tak pre ubytovaných hostí budú otvorené wellness priestory a to v zariadeniach:

 • Tatry Holiday Resort, Veľký Slavkov
 • Hotel Kukučka, Tatranská Lomnica

Lyžovanie sa predbežne spúšťa od 11.12.2021 na Štrbskom Plese a od 18.12.2021 v Tatranskej Lomnici.

Tešíme sa na Vás všetkých a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

Aktualizácia 01.11.2021

Mrzí nás to, ale z dôvodu prechodu okresu Poprad do čiernej bázy Covid Automatu od 01.11.2021 sme nútení uzavrieť naše ubytovacie prevádzky pre všetkých klientov. 

Od 08.11. sú všetky naše reštaurácie zatvorené.

Aktualizácia 21.10.2021

Milí hostia, 

okres Poprad sa od 25.10.2021 dostal do fázy II. stupňa ohrozenia (bordová). Všetky naše zariadenia sa nachádzajú práve v tomto okrese a preto sme povinní vybrať si režim fungovania. Po dôkladnom zvážení stále ostávame v režime OTP. Pod pojmom OTP sa rozumejú hostia ktorí sú:

a. osoba plne očkovaná

- najmenej 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo

- najmenej 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo

- najmenej 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní,

- osoby do 12 rokov

b. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

c. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 

Opatrenia v okrese II. stupňa ohrozenia:

- povinné nosenie respirátorov FFP2 v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

- ubytovanie je možné pre max. 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti 

- Wellness centrá - max. 10 ubytovaných osôb

- Fitness - max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osoba + povinnosť viesť zoznam osôb

- v interiéri reštaurácie len plne zaočkované max. 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, terasy v režime OTP bez obmedzení

Aktualizácia 13.09.2021

Milí hostia, 

okres Poprad sa od 13.09.2021 dostal do fázy I. stupňa ohrozenia (červená). Všetky naše zariadenia sa nachádzajú práve v tomto okrese a preto sme povinní vybrať si režim fungovania. Po dôkladnom zvážení stále ostávame v režime OTP. Pod pojmom OTP sa rozumejú hostia ktorí sú:

a. osoba plne očkovaná

- najmenej 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo

- najmenej 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo

- najmenej 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní,

- osoby do 12 rokov

b. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

c. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

 

Opatrenia v okrese I. stupňa ohrozenia:

- povinné nosenie respirátorov FFP2 v interiéri

- ubytovanie je možné pre max. 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti 

- Wellness centrá - max. 10 ubytovaných osôb

- Fitness - max. 10 osôb alebo min. 15 m2 / osoba + povinnosť viesť zoznam osôb

- v interiéri reštaurácie max. 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, terasy bez obmedzení

Aktualizácia 16.08.2021

Radi by sme Vás informovali, že okres Poprad patrí od pondelka 16.08.2021 do stupňa Ostražitosti a preto sme boli povinní ako prevádzkovateľ zariadení vybrať si režim v akom budeme fungovať.
Po dôkladom uvážení sme sa rozhodli pre režim OTP, a teda očkovaný, testovaný, prekonaný. Podmienky tohto režimu su nastavené nasledovne:

Pri príchode sa musíte na recepcii hotela preukázať jedným z nasledovných potvrdení:

 1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:
  1. osoba plne očkovaná  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_240.pdf
  2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
  3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Aktualizácia 31.05.2021

Ubytovacie zariadenia sú otvorené bez obmedzení. Ruší sa maximálny počet osôb na izbe. Test nie je potrebný.

Reštauračné zariadenia otvárajú svoje interiéry. Otváracie hodiny reštaurácii nájdete na našej stránke v sekcii reštaurácie. Test nie je potrebný.

Vstup do sauny v rámci Tatry Holiday Resort, Vily Beatrice a Hotela Kukučka je obmedzený maximálnym počtom hostí. Vstup do wellness je podmienený negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. (na uvedené sa vzťahujú výnimky - očkovanie, testovanie).

 

 

Aktualizácia 03.05.2021

Ubytovacie zariadenia zostávajú otvorené.

Podmienky ubytovania:

- každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov, okrem:

 1. osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
 2. osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
 3. osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19
 4. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Reštauračné zariadenia otvorené v nasledujúcich hodinách:

Koliba Kamzík

Nedeľa - Štvrtok 11:00 - 20:00

Piatok - Sobota 11:00 - 21:00

Salaš Slavkov

Nedeľa - Štvrtok 11:00 - 18:00 hod 

Piatok - Sobota 11:00 - 20:00 hod

Olívia Restaurant, Nový Smokovec

Štvrtok - Piatok 14:00 - 21:00 hod

Sobota - Nedeľa 12:00 - 21:00 hod

Olívia Restaurant, Tatranská Lomnica

Štvrtok - Piatok 14:00 - 20:00 hod

Sobota 12:00 - 20:00 hod

Nedeľa 12:00 - 18:00 hod.

Test pre reštauračné zariadenia nie je povinný.

Aktualizácie od 22.04.2021: Otvorené všetky ubytovacie zariadenia + spúšťame aj niektoré terasy

Otvorené sú všetky ubytovacie zariadenie spoločnosti Aplend, s.r.o. vo Vysokých Tatrách. Stravovanie bude možné výlučne formou donáčky jedna na izbu alebo formou take away z recepcie hotela. Hostia sú povinní preukázať sa negatívny testom na Covid-19 nie starším ako 72 hod, podľa vyhlášky UVZSR, ktorú nájdete tu. Aktuálny zoznam odberných miest vo Vysokých Tatrách nájdete na TU. 

Wellness služby v ubytovacích zariadeniach zostávajú aj naďalej zatvorené. K dispozícii budú masáže v Hoteli Kukučka. 

Terasy našich reštaurácii fungujú v nasledovnom režime:

Koliba Kamzík

Denne od 11:00 - 20:00 hod s možnosťou takeaway ako aj donášky na izbu. 

Salaš Slavkov

Nedeľa - Štvrtok 11:00 - 18:00 hod 

Piatok - Sobota 11:00 - 20:00 hod

Olívia Restaurant, Nový Smokovec

Štvrtok - Piatok 14:00 - 20:00 hod

Sobota - Nedeľa 12:00 - 20:00 hod

Olívia Restaurant, Tatranská Lomnica

Štvrtok - Piatok 14:00 - 20:00 hod

Sobota 12:00 - 20:00 hod

Nedeľa 12:00 - 18:00 hod.Od 19.4.2021 Otvárame všetky ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách

rezervovať